MEER DAN 30 JAAR VERTROUWD FINANCIEEL ADVIES

STUUR ONS EEN EMAIL

Aanbouw verzekering

AANBOUWVERZEKERINGDe aanbouwverzekering keert uit als je schade aan je woning hebt door verbouwingswerkzaamheden. Onder de dekking valt:
  • schade aan het al bestaande deel van de woning;
  • schade aan het deel van de woning waaraan je aanbouwt of aan het deel dat je verbouwt.
Welke schade?

Je hebt bijvoorbeeld schade door instorting, verzakking of scheuren. Dan ben je daartegen verzekerd met deze verzekering. Maar je loopt ook het risico schade te veroorzaken aan omliggende gebouwen, of aan personen. Je kunt daarom binnen de aanbouwverzekering kiezen voor een dekking tegen het aansprakelijkheidsrisico.


Wie doet het werk?

De verzekering is vooral bedoeld als je zelf je woning verbouwt. Maar ook als er meerdere aannemers en installateurs bij het werk betrokken zijn, heeft deze verzekering zin.
Laat je het werk doen door één aannemer? Dan heeft deze aannemer misschien een constructie-all-riskverzekering gesloten. Daarmee is hij gedekt voor schade door een aanbouw of verbouwing. Maar zelfs dan kan de aanbouwverzekering nuttig zijn. Want als er schade ontstaat, dan ontvang jij als opdrachtgever de schadevergoeding. Je hebt dan de zekerheid dat je de schade echt kan laten herstellen.

Let op
  • De aanbouwverzekering vervangt niet de opstal(woonhuis)verzekering en de inboedelverzekering. Zeg die verzekeringen dus niet op! Sterker nog: veel verzekeraars verlangen dat je deze verzekeringen hebt, voordat zij een aanbouwverzekering accepteren.
  • Stel de verzekeraars van je woonhuis en inboedel altijd op de hoogte van je verbouwingsplannen.
  • Lever jij of de aannemer het werk op? Dan eindigt op dat moment de verzekeringsdekking van de aanbouwverzekering. Je kunt de dekking wel verlengen tijdens de garantietermijn. Als er tijdens deze termijn schade ontstaat, dan is dat meeverzekerd. Deze schade is dan ontstaan door de uitgevoerde werkzaamheden.
Hoe hoog je premie is, hangt af van de bouwsom. Ook de aard van de werkzaamheden zijn bepalend. Moet er worden geheid? Een antwoord op deze vragen, bepaalt onder andere de premie. Bekijk ook de productwijzer in het tab blad formulieren.  


* Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend