MEER DAN 30 JAAR VERTROUWD FINANCIEEL ADVIES

STUUR ONS EEN EMAIL

Pensioen

PENSIOEN

Na je pensionering wil je natuurlijk onbezorgd kunnen verder leven. Daarom is het belangrijk om nu al goed op de hoogte te zijn van je inkomen na pensionering, zodat je weet wat je te wachten staat.

KENMERKEN Je inkomen na je pensionering bestaat uit twee of drie delen: (1) de AOW-uitkering die je van de overheid krijgt, (2) het ouderdomspensioen dat je via je werkgever hebt opgebouwd, en (3) het inkomen dat je zelf hebt geregeld, bijvoorbeeld door een lijfrenteverzekering.

LET OP Als je nieuwsgierig bent hoeveel je straks krijgt als je met pensioen gaat, kun je de pensioenplanner invullen of naar mijnpensioenoverzicht.nl gaan. Zorg er dan wel voor dat je het meest recente pensioenoverzicht (UPO) van je huidige werk bij de hand hebt en ook de laatste overzichten van vorige werkgevers

PARTNERPENSIOEN Partnerpensioen is een uitkering voor je partner als jij overlijdt. Soms ontvangt een partner ook een uitkering volgens de Algemene Nabestaandenwet. Als je daarover zekerheid wilt hebben, kun je dat zelf nakijken.

KENMERKEN Niet iedere pensioenregeling in Nederland kent partnerpensioen. Op mijnpensioenoverzicht.nl kun je kijken of jouw partner een uitkering ontvangt als jij komt te overlijden.

LET OP Het partnerpensioen geldt vaak ook voor een ongehuwde partner. Check dan wel in het pensioenreglement of je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, bijvoorbeeld een samenlevingsovereenkomst aangaan.

WAARDEOVERDRACHT Ben je van baan gewisseld? Dan is het mogelijk om je pensioen uit je oude baan mee te nemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heet waardeoverdracht.

KENMERKEN Veel mensen denken dat waardeoverdracht altijd tot een beter pensioen leidt. Dat is niet zo. Soms is het verstandiger om het pensioen bij je oude pensioenuitvoerder te laten staan. Dit hangt af van je persoonlijke omstandigheden, de inhoud van de oude en nieuwe pensioenregeling en de financiële positie van beide pensioenuitvoerders. Een aantal punten die je (samen met je adviseur) kunt overwegen:
  • Vergelijk het opgebouwde ouderdomspensioen bij je oude pensioenuitvoerder met het ouderdomspensioen dat je kunt krijgen bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Kijk hierbij onder andere naar de hoogte, de pensioenleeftijd en de mate van zekerheid.
  • Is de toeslagverlening (indexering) bij de nieuwe pensioenregeling beter dan bij de oude? Wat is de ambitie en hoe was de indexering in de afgelopen jaren? Let er op dat de hoogte van de indexering  afhankelijk is van de financiële situatie van een pensioenfonds.
  • Heb je een partner die (gedeeltelijk) financieel afhankelijk is van jouw inkomen? Kijk dan ook wat waardeoverdracht betekent voor de uitkering voor je partner als je overlijdt. Heeft je oude pensioenregeling een partnerpensioen op risicobasis, dan kun je er bij uitdiensttreding voor kiezen een deel van je ouderdomspensioen in te ruilen voor een uitkering voor je partner als je overlijdt.
  • Is je oude of nieuwe pensioenregeling een beschikbare premieregeling? Kijk dan of er garantie op het kapitaal aanwezig is; er een directe uitkering wordt aangekocht; of dat er tot de pensioendatum wordt belegd. Bij beleggingen kunt u kijken of er keuzemogelijkheden zijn voor minimumgaranties of de manier waarop wordt belegd.
PENSIOEN AFKOPEN Is de waarde van je pensioen op de pensioendatum lager dan € 458,06 per jaar en doe je geen waardeoverdracht? Dan maakt je oude pensioenuitvoerder mogelijk gebruik van het recht om je pensioen af te

PENSIOENGAT De kans is best groot dat je later minder pensioen krijgt dan je nu zou willen. Een andere baan, scheiden, tijdelijk in het buitenland wonen. Dat kan allemaal een zogenoemd pensioengat veroorzaken. Zo’n pensioengat kan voor vervelende situaties zorgen, maar wat is het nou precies?

KENMERKEN Als je onvoldoende pensioen hebt opgebouwd, heet dat een pensioengat. Er zijn veel oorzaken voor het ontstaan ervan. Zo kan het zijn dat je pensioenregeling op je gemiddelde salaris is gebaseerd (middelloonregeling) en dat is meestal minder dan je laatstverdiende salaris. Ook kan het zijn dat je verschillende werkgevers hebt gehad. Bij de overgang naar een andere werkgever kan een pensioengat ontstaan, omdat de pensioenregeling per bedrijf vaak verschilt.

PENSIOENOVERZICHT Om te bepalen of je een pensioengat hebt, moet je eerst voor jezelf bepalen hoeveel geld je na je pensionering maandelijks denkt nodig te hebben. Dit kun je dan vergelijken met het inkomen dat je echt zult krijgen. Op mijnpensioenoverzicht.nl kun je zien hoeveel je later aan AOW en pensioen ontvangt. Als dat lager is dan wat je nodig denkt te hebben, dan heb je een pensioengat.

OPLOSSEN Je kunt verschillende dingen doen om je pensioengat te dichten. Bijvoorbeeld door te sparen, te beleggen of door een verzekering af te sluiten. Voor meer informatie kun je contact opnemen met je pensioenuitvoerder of je verzekeraar. Lees meer over verzekeren en pensioen.

LET OP Let erop of je ooit (langdurig) verlof hebt opgenomen. Het kan zijn dat je pensioenopbouw in die tijd niet doorliep.

PENSIOENOVERZICHT Wil je snel en makkelijk inzicht in je pensioensituatie? Kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl. Daar kun je zien hoeveel pensioen je, naast je AOW, hebt opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar). Ook zie je wat je nabestaanden krijgen als je overlijdt.

HOE KAN IK MIJN PENSIOEN AANVULLEN? Als je met pensioen gaat, wil je waarschijnlijk dezelfde dingen kunnen blijven doen als nu. Als je denkt straks onvoldoende inkomen te krijgen, kun je nu al een aantal dingen doen om je pensioen aan te vullen:

1. SLUIT EEN LIJFRENTEVERZEKERING OF GA BANKSPAREN Een lijfrente of banksparen zijn opties als je regelmatig geld opzij wilt zetten voor je pensioen. Je spreekt af om regelmatig een bedrag in te leggen bij deze producten. De meeste lijfrenteuitkeringen lopen door tot aan je overlijden of het overlijden van je partner … Maar er zijn ook lijfrenteuitkeringen die je voor een bepaalde periode afsluit. Voordelen
Met een lijfrente of bankspaarrekening kun je gebruik maken van een aantal belastingvoordelen:
  • Je betaalt geen inkomstenbelasting over de premie.
  • Je betaalt geen vermogensbelasting over de spaarpot die je opbouwt.
Je betaalt later wel belasting over de uitkering. Er is wel een grens aan hoeveel je elk jaar mag sparen. Jouw fiscale ruimte kun je berekenen op de website van de belastingdienst.
Combineren Een lijfrente of banksparen kun je vaak combineren met een overlijdensrisicoverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Laat je hier wel goed over adviseren!

2. SLUIT EEN KOOPSOMPOLIS AF Een koopsompolis is geschikt als je in één keer een bedrag wilt storten. Er zijn gevallen waar je kosteloos bij kunt storten, maar dit verschilt per product. Wat gebeurt er vervolgens met je geld? Dit wordt belegd door je verzekeraar of bank. Vanaf het moment dat je met pensioen gaat, krijg je maandelijks een uitkering tot je overlijdt. Met een koopsompolis kun je gebruik maken van dezelfde belastingvoordelen als bij een lijfrente of banksparen.

3. SPAAR OF BELEG ZELF Je kunt ook zelf sparen of beleggen. Voordeel daarvan is dat je altijd toegang hebt tot je geld. Over dit spaargeld en beleggingen betaal je wel elk jaar vermogensbelasting. Lees er meer over op de website van de Belastingdienst.  

WAT GEBEURT ER MET MIJN PENSIOEN ALS …

… IK VAN WERKGEVER VERANDER? Als je weggaat bij je werkgever, behoud je het recht op het pensioen dat je daar hebt opgebouwd. Kans is wel groot dat je nieuwe werkgever een andere pensioenregeling heeft. Als je overstapt, krijg je van je oude pensioenuitvoerder een overzicht van het pensioen dat je hebt opgebouwd en waar je recht op houdt. Als je nieuwe werkgever dezelfde pensioenregeling heeft verandert er niets. Dat is meestal zo als je in dezelfde sector blijft werken. Met het pensioen dat je bij je oude werkgever hebt opgebouwd, kun je twee dingen doen: 1.   Je laat het achter bij je oude pensioenuitvoerder. Die keert dan uit als je met pensioen bent. 2.   Je neemt het mee naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heet waardeoverdracht.

… IK ARBEIDSONGESCHIKT RAAK? Soms ben je via je pensioenregeling aanvullend verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Dat is fijn, want de uitkering die je van de overheid ontvangt als je arbeidsongeschikt raakt, is hoe dan ook lager dan je salaris. Met een arbeidsongeschiktheidspensioen krijg je als werknemer, afhankelijk van de mate waarin je arbeidsongeschikt bent, een aanvulling op deze uitkering van de overheid: de WIA. Geldt dat ook voor jou? Zo ja: kijk dan op het Uniform Pensioenoverzicht.

… IK KOM TE OVERLIJDEN? Of anders geformuleerd: heeft mijn partner recht op een uitkering als ik kom te overlijden? In de meeste pensioenregelingen is daarvoor een nabestaandenpensioen geregeld. Dit geldt voor de huwelijkspartner en de geregistreerde partner. Niet altijd voor degene met wie je samenwoont. Vraag dat na bij je pensioenuitvoerder. Hoe hoog het pensioen voor je nabestaande is, kun je checken op mijnpensioenoverzicht.nl. Zodra je partner de AOW-leeftijd heeft bereikt, krijgt hij/zij naast een  eventueel nabestaandenpensioen een AOW-uitkering.
Voor de pensioendatum kan de nabestaande mogelijk recht hebben op een uitkering van 
de Algemene Nabestaandenwet (Anw). De Anw is een basisuitkering van de overheid. Hiervoor komen weinig nabestaanden in aanmerking. Als je partner hier niet voor in aanmerking komt, en je hebt hier niet wat voor geregeld, dan kan hij/zij dus tekort komen. Let hier goed op.


GEVOLGEN VOOR PENSIOEN Gaan jullie uit elkaar, dan heeft dat gevolgen voor de pensioenopbouw. Dat geldt zowel voor het ouderdoms- als het partnerpensioen.

OUDERDOMSPENSIOEN Als jullie tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap pensioen hebben opgebouwd, wordt dat gelijk over jullie verdeeld. Het is belangrijk dat op tijd aan te geven bij de verzekeraar of pensioenuitvoerder. Doe je dat binnen twee jaar, dan ontvang je jouw deel van het pensioen rechtstreeks van de uitvoerder. Anders moet je het zelf bij je ex-partner halen. De verdeling is via de wet geregeld, maar je kunt daar van afwijken. Lees daarover meer op de www.pensioenkijker.nl.

PARTNERPENSIOEN In de meeste pensioenovereenkomsten leg je ook een partnerpensioen vast. Dit is een uitkering voor je partner als jij overlijdt. Er zijn twee soorten partnerpensioen: ‘op opbouwbasis’ en ‘op risicobasis’. Dit onderscheid is belangrijk als je uit elkaar gaat. Bij een partnerpensioen op opbouwbasis heb je namelijk ook na de scheiding recht op partnerpensioen. Dit noemen we ook wel ‘bijzonder partnerpensioen’. Bij het partnerpensioen op risicobasis heb je dit recht niet.   
* Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend