MEER DAN 30 JAAR VERTROUWD FINANCIEEL ADVIES

STUUR ONS EEN EMAIL

Goederentransportverzekering

GOEDERENTRANSPORTVERZEKERING


Vervoert u kostbare lading? Met een Goederentransportverzekering dekt u materiële schade aan handelsgoederen, gereedschap en onderdelen tijdens het transport. U kunt deze transportverzekering afsluiten voor eenmalige transporten of voor doorlopend goederentransport. 

We stemmen de Goederentransportverzekering volledig af op uw vervoer. De verzekering is geschikt voor bedrijven die goederen laten vervoeren en daar zelf het risico voor dragen. Bijvoorbeeld als u een groothandel, importeur of fabrikant bent. 

Wilt u puur schade, diefstal of verlies van bedrijfsuitrusting en spullen bij eigen vervoeruit uw bedrijfsbusje verzekeren? Dan kunt u een goederentransport voor eigen vervoer
  afsluiten.

Wat is verzekerd?

Binnen de Goederentransportverzekering kunt u kiezen uit verschillende dekkingen. De All Risks dekking en de Evenementendekking zijn het meest gangbaar.

·                     All risks dekking 
Met deze dekking is materiële  schade aan of verlies van lading verzekerd. All risks is de meest volledige dekking voor uw goederentransport.

·                     Evenementendekking 
De evenementendekking vergoedt alleen schade bij vooraf genoemde gebeurtenissen. De dekking geldt bijvoorbeeld bij brand, bij vallen tijdens laden/lossen of bij een ongeluk met schade aan het voertuig.

·                     Beperkte diefstaldekking 
Dekking bij diefstal, vermissing, verduistering, zoekraken en het niet uitleveren van volledige pakketten.

·                     Uitgebreide diefstaldekking 
Dekking bij gedeeltelijke schade door diefstal, vermissing en verduistering, zoek raken en het niet uitleveren van producten.

·                     Dekking voor alle van buitenkomende onheilen 
Deze dekking verzekert materiële schade aan of verlies van lading bij alle schade buiten uw schuld.

·                     Oorlog- en stakingsrisico 
Bij oorlog- en stakingsrisico is de lading verzekerd voor schade als gevolg van oorlog stakingsacties en ongeregeldheden.

De Goederentransportverzekering vergoedt ook opruimings-, berging- en vernietigingskosten en schade aan hulpmaterialen.

Wat kost de verzekering? Omdat een transportverzekering altijd maatwerk is, verschilt de premie.  Kiest u voor een hoger eigen risico? Dan is een lagere premie mogelijk.  


* Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend