MEER DAN 30 JAAR VERTROUWD FINANCIEEL ADVIES

STUUR ONS EEN EMAIL

Ziekteverzuimverzekering

ZIEKTEVERZUIMVERZEKERING


Verzeker uw bedrijf tegen het financiële risico van ziekteverzuim met een Ziekteverzuimverzekering Conventioneel of een Ziekteverzuimverzekering Stop Loss.

·                     Kies zelf uw eigen risico
·                     Kies zelf uw arbodienstverlener
·                     Beheer gemakkelijk uw ziekteverzuimverzekering

Waarom een ziekteverzuimverzekering? Als uw werknemer door ziekte niet zijn werkzaamheden kan verrichten, schrijft de wet voor dat de werkgever, maximaal 104 weken minstens 70 procent van het loon moet doorbetalen. Met deze verzekering dekt u het financiële risico van deze loondoorbetalingverplichting af. Ziekteverzuim kan een grote impact hebben op uw bedrijf en werknemers. 

U en uw zieke werknemer zijn gebaat bij een snelle terugkeer van uw werknemer op de werkvloer. Wij bieden u de mogelijkheid om de verzekering uit te breiden met een arbodienstverlening van arbodienstverlener Richting, ArboNed, Zorg van de Zaak of Arbo Unie. Deze arbodiensten ondersteunen u bij de re-integratie van uw zieke werknemer. Of u kiest een andere arbodienstverlener.

Welke oplossingen bieden wij?

Mede afhankelijk van de bedrijfsgrootte hebben wij twee varianten van de ziekteverzuimverzekering beschikbaar; een Ziekteverzuimverzekering Conventioneel en een Ziekteverzuimverzekering Stop Loss. In de onderstaande tabel leest u de verschillen tussen deze twee verzekeringen.

Conventioneel, Stop Loss, Aantal werknemers. Respectievelijk Meest geschikt tot circa 20 werknemers, Meest geschikt vanaf circa 20 werknemers

Premievaststelling Op basis van de verzuimcijfers over de afgelopen drie jaar; samenstelling personeelsbestand; verhouding verzekerde bedragen 1e en 2e ziektejaar Op basis van de verzuimcijfers over de afgelopen drie jaar; leeftijdsstaffel en totale loonsom

Maximale duur 104 weken, 104 weken

Eigen risico/Eigen behoud Keuze tussen 10, 20, 30, 65, 130, 260 dagen eigen risico. Vanaf 50 werknemers minimaal 30 wachtdagen Keuze uit onbeperkt eigen behoud, een of twee keer eigen behoud
Verzekerd bedrag Keuze uit 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95% of 100% van het loon in het 1e en 2e ziektejaar Keuze uit 70%, 80%, 90% of 100% van de verzekerde loonsom voor het eerste ziektejaar en standaard 70% voor het tweede ziektejaar

Maximum verzekerde loonsom per werknemer (SV loon) Maximaal € 125.000,- (incl werkgeverlasten) Maximaal € 100.000,- (incl werkgeverlasten)

Werkgeverslasten meeverzekerd Maximaal 20% van de verzekerde loonsom Maximaal 20% van de verzekerde loonsom

Vrije keuze Arbodienstverlener Ja Ja WIA basis Ja Nee


Voor wie is deze verzekering niet bedoeld?
·                     Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’er)

Keuzevrijheid van Arbodienstverlener

U kiest zelf uw arbodienstverlener. Als u kiest om uw verzuimverzekering aan te vullen met de arbodienstverlening van arbodienstverlener Richting, ArboNed, Zorg van de Zaak of Arbo Unie geniet u van de voordelen.

U kiest zelf het eigen risico/ eigen behoud 
Bij de Ziekteverzuim Conventioneel verzekering kiest u het eigen risico in aantal werkdagen dat u voor eigen rekening neemt. U hebt keuze uit 10 tot 260 wachtdagen. Bij de Ziekteverzuimverzekering Stop Loss hebt u de keuze voor onbeperkt eigen behoud, een keer of twee keer het eigen behoud. 

Wij inspireren u graag
U bent niet alleen werkgever maar ook ondernemer in een wereld die snel verandert. We houden ontwikkelingen goed in de gaten en delen onze kennis hierover graag met u. Zo helpen wij u op koers te blijven.
* Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend