MEER DAN 30 JAAR VERTROUWD FINANCIEEL ADVIES

STUUR ONS EEN EMAIL

WEGAM-verzekering Werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen

WEGAM-VERZEKERING WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN


Als uw werknemers voor hun werk motorvoertuigen besturen, dan is er altijd kans op ongelukken. Heeft een medewerker schade of loopt hij letsel op tijdens een zakelijke rit? Dan bent u als werkgever al gauw aansprakelijk. De financiële gevolgen voor u als werkgever kunnen dan groot zijn. 

Een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
 dekt schade door of met motorrijtuigen standaard niet. Met een WEGAM-verzekering (Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen) verzekert u zich alsnog tegen deze risico’s.

Wat is verzekerd?

De WEGAM-verzekering dekt uw aansprakelijkheid voor schade die werknemers oplopen door bedrijfs- en verkeersongevallen met motorvoertuigen. Raakt uw werknemer tijdens een zakelijke rit betrokken bij een ongeluk? Dan dekt de WEGAM-verzekering de schade die op u als werkgever wordt verhaald (de werkgeversaansprakelijkheid). Verzekerde schade bij de WEGAM-verzekering:
·                     letsel dat werknemers oplopen bij het besturen van een motorvoertuig;
·                     cascoschade aan het eigen voertuig van de werknemer, als hij geen cascoverzekering heeft. Heeft de werknemer die wel? Dan vergoeden wij het eventuele eigen risico en no-claim verlies tot maximaal twee jaar;
·                     schade die de werknemer lijdt, doordat u uw zorgplicht als werkgever niet voldoende bent nagekomen.

Onder werknemers verstaan wij uiteraard ook uitzend-/inleenkrachten en stagiaires. Aanvullende dekkingen U kunt de standaard WEGAM dekking uitbreiden met een extra dekking. Deze dekt uw aansprakelijk als uw medewerkers schade oplopen, terwijl zij lopen, fietsen of met het openbaar vervoer reizen voor hun werk. 


* Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend