MEER DAN 30 JAAR VERTROUWD FINANCIEEL ADVIES

STUUR ONS EEN EMAIL

Inventaris & Goederenverzekering

INVENTARIS & GOEDERENVERZEKERING


Door brand of inbraak kunt u in één klap uw goederenvoorraad verliezen. Ook schade aan inventaris is al gauw een grote kostenpost. De Inventaris & Goederenverzekering verzekert uw inventaris, machines en goederenvoorraad in uw bedrijfsgebouw tegen schade door brand, storm, water en diefstal na inbraak. 

U kunt deze inventarisverzekering los afsluiten of als dekking bij de Brandverzekering
. De verzekering is zowel geschikt voor het mkb als voor grote bedrijven.

Wat is verzekerd?

De verzekering heeft een uitgebreide dekking voor schade aan inventaris, machines (ook geleased) en goederenvoorraad. Ook aanpassingen die u als huurder aan het bedrijfspand hebt gedaan, zijn meeverzekerd (het ‘huurdersbelang’). U kunt de dekking naar wens aanpassen. 

De verzekering vergoedt schade door:

·                     brand, ontploffing en bluswerkzaamheden;
·                     blikseminslag en inductieschade door onweer;
·                     diefstal na inbraak, en vandalisme;
·                     wateroverlast, storm, hagel en sneeuw.

Naast de directe schade, vergoedt de Inventaris- & Goederenverzekering onder meer ook:

·                     opruimingskosten
·                     herstel van uw tuin en bestrating;
·                     gemaakte kosten om de schade te beperken (‘bereddingskosten’);
·                     schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers door een defect daaraan.
·                     aannemen van vals geld

Behalve de gangbare dekking, dekt deze inventarisverzekering schade door inductie (door onweer) en door regenwater dat via de openbare weg het gebouw binnenstroomt. Stort uw gebouw in door druk van sneeuw of water op het dak? Dan is de schade aan inventaris en goederen door die instorting ook gedekt.   All Risk Computer & Elektronica dekking Speciaal voor zakelijke dienstverleners biedt de All Risk Computer & Elektronica dekking. Hiermee zijn onder andere uw smartphone, tablet en computer verzekerd tegen schade. Zowel op kantoor, buiten de deur en in het buitenland.

Wat is niet verzekerd?

Sommige schade vergoedt de verzekering niet. Het gaat dan bijvoorbeeld om opzettelijk veroorzaakte schade of schade door slecht onderhoud. Ook schade door aardbevingen en milieuschade is niet verzekerd.  


* Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend