MEER DAN 30 JAAR VERTROUWD FINANCIEEL ADVIES

STUUR ONS EEN EMAIL

Gebouwenverzekering

GEBOUWENVERZEKERING


Brand, inbraak, storm of een aanrijding kan voor flinke schade zorgen aan gebouwen. Met de Gebouwenverzekering is uw bedrijfspand goed verzekerd. U sluit de gebouwenverzekering los af of als dekking bij de brandverzekering. De verzekering is geschikt voor alle zakelijke gebouwen, zowel voor kleine ondernemers als voor grote bedrijven.

Wat is verzekerd?

Met deze verzekering verzekert u uw bedrijfspand en bijgebouwen. Ook zonweringen, antennes, lichtreclames, uithangborden en andere onderdelen aan het gebouw zijn gedekt. 

De verzekering vergoedt onder meer schade door:


Brand en ontploffing, inclusief schade die veroorzaakt is door het bestrijden van de brand of het redden van verzekerde spullen;
·                     blikseminslag en overspanning- of inductieschade door onweer;
·                     inbraak en poging tot inbraak;
·                     regenwater dat het dak en afvoerpijpen het gebouw in stroomt;
·                     leidingwater
·                     storm, hagel en sneeuw.

  Naast de directe schade, vergoedt de gebouwenverzekering ook:
·                     opruimingskosten en extra kosten voor noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw;
·                     misgelopen inkomsten uit verhuur;
·                     herstel van tuin en bestrating;
·                     kosten om de schade te beperken (‘bereddingskosten’).

Wat is niet verzekerd?

Sommige schade vergoedt de verzekering niet. Bijvoorbeeld schade die een verzekerde opzettelijk heeft veroorzaakt of schade door slecht onderhoud van het gebouw. Ook schade door een aardbeving en milieuschade is niet verzekerd.
* Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend